Home

Hulpverlening aan jongeren (vanaf 18 jaar), volwassenen en ouderen
(BGGZ)           

De praktijk is gesloten met ingang van januari 2017     


Mw.drs.Y.F.M. Lodewijk-Dudink

Adres
Gezondheidscentrum Wassenaar
Hofcampweg 65

T  070 5140813
T  06 24736100
E-Mail: praktijkwassenaar@planet.nl

Gezondheidszorgpsycholoog BIG
Eerstelijnspsycholoog
Psycholoog NIP

Lid NVGzP, ECP